MUĞLA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI TÜKETİCİ DERNEKLERİ ÜYE TEMSİLCİSİ SEÇİMİ

İlimiz Tüketici İl Hakem Heyetinde Tüketici Örgütleri Temsilcisi adına görev yapmakta olan üyemizin görev süresi 13/01/2018 tarihinde sona ermekte olup; Muğla İli (Bütün Şehir) Sınırları içerisinde bulunan Tüketici Derneklerinin, 27/11/2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince aralarında seçecekleri bir asil ve bir yedek üyenin; yazılarımızın tebliği tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde seçerek İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 27/11/2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 10/4. Maddesi gereğince İl Müdürlüğümüzce 5. fıkrada belirlenen hükümler dahilinde tüketici hakem heyetine temsilci gönderecek tüketici örgütü belirlenecektir.