Kooperatiflerle İlgili İşlemler

Kooperatif Yöneticileri Bilgilendirme Notu İçin Tıklayınız.

1. Temsilci İstemi Dilekçe Örneği
2. Toplantı Bitiminde Verilecek Belgeler
3.  Kooperatif Kuruluş İşlemleri

EK1: Kooperatif Kuruluş İzni Başvuru Formu
EK2: Kooperatif ve Üst Kuruluşlar Genel Durum Bildirim Formu
EK3: Kooperatif Ana Sözleşme Tür Değişiklik İzni  Başvuru Formu
EK4: Defterlerin Tasdik Zamanı
EK5: Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu
EK6: Denetleme Kurulu Raporu
EK7:Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliklerinde İstenilecek Belgeler

EK8:Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Kuruluş işlemleri


Muğla Ticaret İl Müdürlüğünce Kurulacak Kooperatif Örnek Anasözleşmeler
 

Sağlık Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi
 
Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi
Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi
Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi
Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi
Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi
Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi
Eğitim Kooperatifi Anasözleşmesi
Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi
Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi
Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi
Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi

Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi


Hizmet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi .

Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi.

Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi .

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi.

Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşme