Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Ana Sözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir

Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ 8 Nisan 2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.