2015 Yılı Genel Mal Beyanı

3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. 
Aynı Kanunun 7. Maddesine göre; Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar. 
Söz konusu kanun gereği tüm kooperatif yönetim kurulu üyelerinin ve varsa Müdürlerinin en geç Şubat-2015 ayının sonuna kadar dilekçe ekinde kapalı zarf ile yeni mal beyanında bulunmaları gerekmektedir.
İlgililerine önemle duyurulur.

Mal Bildirim Beyannamesi İçin Tıklayınız.