Hizmet Kooperatifleri Kuruluşu

HİZMET KOOPERATİFLERİ KURULUŞU
 

 

            Kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetleri Bakanlığımız görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan kooperatiflerden “Karayolu Yük Taşıma, Karayolu Yolcu Taşıma, Üretim ve Pazarlama, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme, Tüketim, Temin Tevzi, Turizm Geliştirme, Küçük Sanat, Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama, Pazarcılar İşletme, Deniz Yük Taşıma, Deniz Yolcu Taşıma ve Eğitim Kooperatifleri”nin yanı sıra;
            Geçimini yalnızca fiziki emeğe dayalı olarak sağlamakta olan ve gelir düzeyi bakımından alt gruplarda yer alan vatandaşlarımızın gelirlerini maksimize etmeye yönelik girişimler için “Hizmet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi”; özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerine ilişkin faaliyetlerin bir kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için “Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi”; bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bir kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için “Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi” ve gayrimenkül edinmek, bunları işletmek ve gayrimenkule yönelik üretim yapmak gibi faaliyetlerin kooperatif organizasyonu ile gerçekleştirilmesi için “Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi” Bakanlığımızca hazırlanmış ve anasözleşmelerinin aynen kabul edilmesi kaydıyla kuruluş işlemleri İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.        
            Kamuoyuna Duyurulur.

Hizmet Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi Tıklayınız.
Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Örnek AnasözleşmesiTıklayınız.
Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi Tıklayınız.
Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi Tıklayınız.