Kooperatif Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişiklik İşlemlerinde Yetki Devri İçin Gerekli Belgeler

Örnek Anasözleşmelere Göre Kuruluşuna Valiliklerce İzin Verilmesi Uygun Görülen Kooperatif Türleri;
* Karayolu yük taşıma,
* Karayolu yolcu taşıma,
* Üretim ve pazarlama,
* Kadın Girişimi Üretim ve İşletme, 
* Tüketim,
* Temizn tevzi,
* Turizm geliştirme, 
* Küçük sanat,
* Yaş sebze ve meyve pazarlama 
* Pazarcılar işletme kooperatifi
1. Deniz Yük Taşıma Kooperatifi İçin:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet ana sözleşme,
c) Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d) Kuruculara ait deniz araçlarının deniz trafiğine elverişli ve limana kayıtlı olduğuna dair Liman Müdürlüğünce verilmiş denize elverişlilik belgesi (Noter tasdikli)
e) Aracın kiralık olması halinde, kira sözleşmelerinin Noter Onaylı bir örneği,
f)  Araç mülkiyeti birden fazla kişiye ait ise ortak olacak kişiye diğerleri tarafından verilmiş muvafakatnamenin noter tasdikli bir örneği, 
g) İlgili Vergi Dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi, 
h) Kurucuların deniz taşımacılığı ile iştigal ettiğine dair Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi,
i) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
j) İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için ( Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.
2. Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere 6 adet örnek anasözleşme,
c) Kooperatif kuruluş formu,
d) Kuruculara ait yük taşımaya uygun aracın Noter tasdikli ruhsatnamelerinin bir örneği,
e) Aracın kiralık olması halinde, kira sözleşmesinin noter tasdikli örneği,
f) Araç mülkiyeti bşrden fazla kişiye ait ise ortak olacak kişiye diğerleri tarafından verilmiş muvafakatnamenin noter tasdikli örneği,
g) İlgili vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi,
h) Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi,
i) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
j) İlk yönetim ve denetim kurulu üyerlerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname,
k) Kuruculara ait yolcu taşımaya uygun aracın Noter tasdikli ruhsatnamelerinin bir örneği.
3. Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere 6 adet örnek anasözleşme,
c) Kooperatif kuruluş  bilgi formu,
d) İlk yönetim ve denetim kurulu üyerlerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname,
e) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
4. Tüketim Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere 6 adet örnek anasözleşme,
c) Kooperatif kuruluş  bilgi formu,
d) İlk yönetim ve denetim kurulu üyerlerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname,
e) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
5. Temin Tevzii Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere 6 adet örnek anasözleşme,
c) Kooperatif kuruluş  bilgi formu,
d) İlk yönetim ve denetim kurulu üyerlerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için (Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname,
e) Oda (Meslek kuruluşu) kayıt belgesi,
f) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az ¼’ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
g) İlgili vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet belgesi,
6. Turizm Geliştirme Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet ana sözleşme,
c) Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
e) İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için ( Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.
7. Küçük Sanat Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet ana sözleşme,
c) Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
e) İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için ( Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.
f) Kooperatifin çalışma konusunu taşkil eden yarı mamul vey mamul maddeler üzerinde ticaret veya komisyonculuk yapmadığına ve bu işleri yapanlarla ortaklık ilişkisi bulunmadığı ile aynı amaçla başka bir küçük sanat kooperatifine ortak olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
8. Yaş sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet ana sözleşme,
c) Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
e) İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için ( Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname,
f) Yaş sebze ve meyve üreticisi olduğuna ilişkin meslekle ilgili kuruluş (Oda) veya ilgili kamu kurumundan sağlanacak belge,
g) Yaş sebze ve meyve ürünleri üzerinde ticaret ve komisyonculuk yapmadığına ilişkin ve aynı bölgede ve aynı ürün üzerine faaliyet gösteren başka bir yaş sebze ve meyve pazarlama kooperatifine ortak olmadığına ilişkin yazılı beyan.
9. Pazarcılar İşletme Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az iki adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet ana sözleşme,
c) Kooperatif kuruluş bilgi formu,
d) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu,
e) İlk yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayanlar için ( Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname.
f) Pazarcılık işi ile iştigal ettiğine ve kooperatif merkezinin bulunduğu ilin sınırları içinde kurulan pazar yerlerinde çalışmasına izin verilmiş kişilerden olduğuna ilişkin yerek yönetim kuruluşlarından sağlanan belge.
10. Eğitim Kooperatifi:
a) Dilekçe,
b) Kurucuların imzasını taşıyan en az 2 adedi Ticaret Sicil Müdürlüğü Onaylı, diğer 4 adedi tasdikten sonra fotokopi ile çoğaltılmış olmak üzere toplam 6 adet anasözleşme ,
c)Kooperatif kuruluş bilgi formu 
d) Kooperatifin kuruluş sermayesinin en az 1/4'ünün kurulmakta olan kooperatif adına, bir bankada açılan özel bir hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu, 
e) İlk yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerinin teşkilinde, bu kişilerin ana sözleşme de ön görülen seçilme şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunun, kanıtlayıcı belgeler istenilerek araştırılması,
f) Yönetim kurulu ile denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından belge ile kanıtlanması mümkün olmayan hususlar için ( Hısım, akrabalık ve sair) yazılı taahhütname istenilmesi.

11. Hizmet Kooperatifleri 
a) Kurucu ortaklarının 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalışmayı taahhüt ettiği
ve aynı amaçlı başka bir kooperatifin ortağı olmadığına dair yazılı beyanın istenilmesi,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından
belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı
taahhütname istenilmesi,
12. Çocuk Bakım Hizmeti Kooperatifleri
a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından
belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı
taahhütname istenilmesi,
13. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifleri 
-a) Kurucu ortakların asgari lisans düzeyindeki diplomalarının aslı görüldüğü halde
fotokopisinin istenilmesi,
b) Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiler varsa; gerçek
kişilerin kimlik, lisans diploması ve pasaportlarının tercüme edilmiş noter tasdikli
fotokopileri; tüzel kişilerin ise kooperatifin amacına uygun bir faaliyet konusuna sahip
olduğunu ve tüzel kişi olduklarını apostille şerhi ile düzenlenmiş belgeyle; tüzel kişilik
temsilcilerinin de yetkili olduklarına ilişkin belgeler ve pasaportlarının tercüme
edilmiş noter tasdikli örneklerinin istenilmesi,
c) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından
belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı
taahhütname istenilmesi,
14. Gayrimenkul İşletme Kooperatifleri
a) Kurucu ortaklar arasında yabancı uyruklu gerçek kişi varsa, 2644 sayılı Tapu Kanunu
veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Türkiye'de gayrimenkul edinmesine
imkân sağlanmış kişi olduğunu ispatlar belgenin istenilmesi,
b) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ait adli sicil belgeleri ile seçilme şartlarından
belge ile ispatı mümkün olmayan hususlar için (hısım, akrabalık ve sair) yazılı
taahhütname istenilmesi,