Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı
Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan” Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı”ndan; kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabileceklerdir. Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir. Program kapsamında beş gün süresince verilecek olan eğitim sonunda katılımcıların bilgileri sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika verilecektir.
Söz konusu programa katılmak isteyenler İlimizdeki veya İlçelerimizdeki Halk Eğitim Merkezlerine, Mesleki Eğitim Merkezlerine, Turizm Eğitim Merkezlerine ya da Olgunlaşma Enstitülerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılabilmesi için en az 12 başvuru gerektiğinden, katılımcılarını yeterli sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce ilgili kurumları iletmeleri programın başlamasında faydalı olacaktır.
Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün “ http://eski-hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html” internet adresinde “Muhasebe ve Finansman” başlığı altında gerekli bilgiye ulaşılabilecektir.
Kamu oyuna saygıyla arz olunur.