Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (Koop- Gep) Uygulaması

1) KOOP-GEP Programı Nedir?
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı’nda yer alan, “2.2 - Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi (KGEP) çalışması yapılarak uygulamaya konması “2.3 - Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi” ve “3.7 - Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri  yönünde çalışmalarda bulunulması” faaliyetleri kapsamında; Bakanlığımız koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte hazırlanan Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Söz konusu eğitim programında; kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programdan kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış veya çalışmak isteyen en az ilkokul mezunları yararlanabileceklerdir. Program kapsamındaki eğitimler, Halk Eğitim Merkezlerinde verilebileceği gibi, kooperatif üst kuruluşlarının göstereceği uygun mekanlarda da verilebilecektir.

Program, toplam beş gün süreli olup, söz konusu programın açılabilmesi için en az 12 başvuru gerekmektedir. Programa en az ilkokulu seviyesinde eğitimini tamamlamış ve kooperatiflerde yönetici ve denetçi olanlar veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyenler katılım sağlayabilmektedir. Program kapsamında edinilen bilgiler sınavla ölçülecek ve başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika(kurs bitirme belgesi) verilecektir.
 
2) Uygulama Örnekleri
S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yapılan başvuru sonucunda, Alanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce 21-25 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı çerçevesinde kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına yönelik eğitim verilmiştir.

S.S. Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliğince sağlanan mekanda düzenlenen ve toplam 46 kooperatifçinin katıldığı kursta, Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Serinikli tarafından verilen eğitimde  kursiyerlerin uygulama hakkındaki soruları da cevaplandırılarak, eğitime aktif katılım sağlanmış ve kooperatifçilik hem pratik hem de teorik olarak birçok başlık altında ele alınmıştır. 5 güne yayılan toplam 40 saatlik eğitim sonunda katılımcılara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Kurs Bitirme Belgeleri verilmiştir. 
 
Programla ilgili  belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Program içeriğine 
Eğitimde kullanılan modül
Halk Eğitimi Merkezi Kursiyer Ön Kayıt Formu 
Örnek Ders Programı
Örnek Kurs Bitirme Belgesi  

Yukarıdaki internet adresinde verilen Örnek Ders Programındaki “Kooperatif Türüne Göre İş Planı” ve “Kooperatif Türüne Göre Strateji Oluşturma” bölümleri kooperatif faaliyet alanı gözetilerek belirlenmiş olup, kooperatifler alacakları eğitimlerde bu bölümdeki konuları kendi faaliyetlerinin önceliklerine göre belirleyebileceklerdir.

Bu eğitimlerin üniversitelerdeki yüksek okulların kooperatifçilik bölümleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri ve Hukuk Fakülteleri öğretim üyeleri tarafından verilmesi mümkündür.
Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının eğitim verdirebilecekleri yerdeki Halk Eğitim Merkezlerine başvurarak, yukarıdaki fakültelerden iletişime geçecekleri eğitmenleri de bildirerek bu eğitimi almaları mümkün bulunmaktadır.