Enerji İhtiyacına Kooperatif Çözümü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kooperatifçilik alanında yeni bir tür olarak enerji kooperatiflerinin hayata geçirildiğini belirterek, "Yerli ve yenilenebilir kaynaklar, enerji kooperatifleri modeliyle değerlendirilerek enerji ihtiyacımızın daha çoğu yerli kaynaklardan sağlanacak" dedi.

Bakan Yazıcı, Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nda yer alan yeni kooperatif türlerinin Türkiye'de kurulması hedefi doğrultusunda Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketim Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi'nin girişimcilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Kooperatiflerin, gelişmiş birçok ülkede kamu ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak tanımlandığını belirten Yazıcı, kooperatiflerin kendi kendine yardım eden ve ekonomik toplumsal dayanışma örgütleri olarak ortaya çıktığını, sosyo-ekonomik alandaki boşluğu büyük ölçüde doldurduğunu ifade etti.

Eğitim, sağlık ve yenilenebilir enerji gibi birçok alanda kooperatif işletmelerin kurulmaya başladığına işaret edenYazıcı, enerji kooperatiflerinin en önemli kooperatif yapılarından biri haline geldiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda başta Almanya, Danimarka, İngiltere, Kanada ve ABD gibi gelişmiş ülkelerin yenilenebilir enerji konusunda çeşitli düzenlemeler yaptığını belirten Yazıcı, bu ülkelerin konuyu ülke politikası haline getirdiklerini vurguladı.

Enerji alanında en iyi hizmet eden yapıların kooperatifler sayesinde faaliyet göstermeye başladığını ve bu kapsamda kooperatifçilik alanında yeni bir tür olarak enerji kooperatiflerinin hayata geçirildiğini kaydedenYazıcı, şöyle devam etti:

"Yerli ve yenilenebilir kaynaklar enerji kooperatifleri modeliyle değerlendirilerek, enerji ihtiyacımızın daha çoğu yerli kaynaklardan sağlanacak. Kendi enerjisini kendisi üreten, üstelik bunu çevre ve toplum yararını temel alarak yapan kooperatifler, gerek devlet gerekse özel kurum ve kuruluşların da destekleriyle yerel kalkınmanın sağlanması, enerji verimliliğinde artışın sağlanabilmesi, küçük yatırımların enerji yatırımlarına dönüştürülerek ekonomide katma değer yaratılması, yerel kaynakların en rasyonel şekilde değerlendirilerek enerji kayıp oranlarının düşürülmesi, sahip olunan yerel ve yenilenebilir kaynakların yerinde değerlendirilmesi ile enerji bağımlılığının azaltılması sağlanacak.

Vatandaşın tüketeceği kadar elektrik üretmesinin sağlanabilmesi, enerjide alternatif girişim modellerinin oluşturulması, ülke kooperatifçilik modeline yenilenebilir enerji gibi önemli bir alanın eklenmesi, kurulan tesisler sayesinde yerel istidam yaratılması ve işsizlik oranlarının düşürülmesi ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen temiz enerji sayesinde gaz emisyonları düşürülerek iklim değişikliği ve çevresel sorunlar ile mücadele edilebilmesi hususlarında önemli katkılar sağlayacak."

Ana Sözleşme Onaylandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ilgili kurumlarla çalışarak hukuki altyapıyı tamamladığını ve bu amaçla hazırlanan Örnek Ana Sözleşme'yi onayladığını belirten Yazıcı, enerji kooperatifleri sayesinde enerji yatırımlarının daha kolay harekete geçirilebileceğine işaret etti.

Özellikle yerel yönetimlerin bu modelle bölgelerinde öncü roller üstlenebileceğinin altını çizen Yazıcı, "İster küçük ister büyük ölçekte, ister şehir ister kırsal alanda olsun, kurulacak kooperatifler ile hem enerji piyasasına hem de kooperatifçilik sektörüne yeni bir soluk getirilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatifler Nasıl Kurulacak?

Kooperatifler 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre en az 7 gerçek ve/veya tüzel kişi ortak tarafından ana sözleşmenin imzalanması ile kurulabilecek. Kooperatife ortak olacak kişilerin ortaklarının medeni hakları kullanma ehliyetine ve elektrik aboneliğine sahip olmaları yeterli olacak.

Kooperatifin kuruluş işlemlerinin akabinde elektrik piyasası mevzuatı devreye girecek. Bu kapsamda kooperatif ortakları "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği" ve tebliği çerçevesinde faaliyette bulunacak.

Tüm girişimci vatandaşlar yenilenebilir enerji kooperatifleri çatısı altında buluşmaya davet edilirken, vatandaşların bu çerçevede Bakanlığımıza müracaat etmeleri yeterli olacak.
Kaynak:(https://www.ticaret.gov.tr/haberler/enerji-ihtiyacina-kooperatif-cozumu)