11.Kalkınma Planı Anket Duyurusu

                                                                                                       GEKA

                                                                                 11.Kalkınma Planı Anket Duyurusu
            29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20107/106 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince 2019/2023 yıllarını kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları planlanmıştır. Etkileşimli veya aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelendirilen anlayışın uygun bir biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından önem arz etmektedir.
11. Kalkınma Planının güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğinin oluşturulması için Kalkınma Bakanlığı tarafından vatandaşlara yönelik “ Ülkemizin Gelecek 5 Yılının Birlikte Planlayalım” anket çalışması hazırlanmıştır. Söz konusu ankete http://eski-kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr linkinden ve Güney Ege Kalkınma Ajansı web sitesinden (www.geka.gov.tr) ulaşılabilmektedir. Bu doğrultuda ankete vatandaşlarımızın katkı sunması sağlanarak ilimizin önceliklerinin 11.Kalkınma Planında yer alması amaçlanmaktadır.