Tarım Satış Kooperatifleri ve Örnek Ana Sözleşmeleri Düzenlendi

Bakan Yazıcı: ''Yönetimde İstikrarı Sağlayacak Kurallar Koyduk''

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tarım satış kooperatifleri ve birliklerde etkin olmayan denetim kurullarını kaldırarak yeni denetim modeli getirdiklerini belirterek, "Yeni denetim sistemi ile kooperatif ve birlikler daha sağlıklı denetlenerek, ortaklarına ve ilgililere daha güçlü güvence sağlanacak" ifadesini kullandı.

Bakan Yazıcı, 08.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmelerine İntibak Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ ile tarım satış kooperatifleri ve birlikleri için yeni bir dönem başladığını bildirdi.

Tarım satış kooperatif ve birlikleri ile 57 ilde yaklaşık 500 bin ortağa, 13 birlik ve 296 bağlı kooperatifle önemli hizmetler sunulduğunu belirten Yazıcı, bu kapsamda, kooperatifleri geleceğe hazırlayan önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Hayati Yazıcı, geçen yıl 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapıldığını hatırlatarak, söz konusu değişikliklerle yaşanan sorunlara çözüm getirildiğini, tarım satış kooperatif ve birliklerini geleceğe hazırlayacak düzenlemelerin uygulandığını ifade etti.

Değişikliklerin hayata geçirilmesi ve uygulamaya yön verilmesi bakımından önemli olan kooperatif ve birlik örnek ana sözleşmeleri üzerinde yürütülen çalışmaların tamamlandığını kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, şöyle devam etti:

"Kooperatif ve birliklerin çalışma konularını yeniden belirledik ve zenginleştirdik. Birlikler yeni dönemde ürün alımı, girdi-kredi temini yanında danışmanlık hizmetleri verecek. Faaliyet konusuyla ilgili lisanslı depo kurabilecek, enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyette bulunabilecek.

Ortaklık paylarının devrine imkan sağladık. Kooperatif ve birliklerin organlarını yeniden düzenledik, güçlendirdik. Genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip ortaklarda aranan şartları yeniledik. Birliklerin genel kurullarını teşkil eden ortak kooperatif temsilcilerinin sayısını, niteliklerini, görev sürelerini, seçilme esaslarını yeni şartlara bağladık. Kooperatif ve birliklerin yönetimlerini profesyonelleştirdik. Birlik genel müdürü dışındaki birlik yönetim kurulu üyelerinin en az ikisinin dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması yanında bu kişilerin belli niteliklere sahip olması zorunluluğunu getirdik."

"Yönetimde İstikrarı Sağlayacak Kurallar Koyduk"
Yazıcı, söz konusu değişikliklerle kooperatif müdürlerinin en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması zorunluluğunu getirdiklerini ve yönetim kurulu üyesi olmalarını sağladıklarını kaydederek, yönetimde istikrarı sağlayacak kurallar koyduklarını ifade etti.

Etkin olmayan denetim kurullarını kaldırarak, yeni denetim modeli getirdiklerini bildiren Bakan Yazıcı, yeni denetim sistemi ile kooperatif ve birliklerin daha sağlıklı denetlenerek ortaklarına ve ilgililere daha güçlü güvence sağlanacağını belirtti.

Ürün alımı ve değerlendirilmesi yöntemlerinin zenginleştirerek kooperatif ve birliklere daha esnek çalışma imkanı sağladıklarına dikkati çeken Yazıcı, "Gayrimenkul alımı ve satımı ile gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler getirerek nesnel kurallar koyduk. Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla çalışma programı ile faaliyet politikası ve strateji belgelerini hazırlama zorunluluğu getirerek stratejik bir bakış açısı kazanma imkanı sağladık" ifadelerini kullandı.

 "Kooperatifler Önemli Kurumlar Haline Geldi"
Bakan Hayati Yazıcı, kooperatif ve birliklerin, piyasalarda düzenleyici rol oynayarak, üreticilerin haklarının korunması, satılan ürünün kalitesinin garanti edilmesi ve daha kaliteli ürün elde etme konularında çalıştığını belirterek, kooperatiflerin iş potansiyeli ile istihdama katkı sağlayan önemli kuruluşlar haline geldiğine dikkati çekti.

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, halen 100'ün üzerinde tesis ve işletmeleriyle ülkenin önde gelen kuruluşları arasında bulunduğunu ifade eden Yazıcı, bazı birliklerin Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer aldığını kaydetti.